Slovník pojmů

Výsledky pro písmeno R

Registr dlužníků

Registr dlužníků neboli úvěrový registr je systém, který zaznamenává všechny jednotlivce i organizace a jejich úvěrové finanční závazky. Tyto informace pak slouží finančním institucím při rozhodování se o tom, zdali žadateli poskytnou půjčku. Pokud má žadatel záznamy o špatném nebo dokonce žádném splácení, úvěr mu zpravidla bankovní instituce neposkytne. Pokud je tomu naopak, a žadatel […]

RPSN

Roční procentuální sazba nákladů se uvádí u úvěrů a žadatel podle ní snadněji zjistí, jestli je půjčka výhodná či naopak. RPSN značí celkový podíl, který dlužník zaplatí z dlužné částky za rok navíc. Na rozdíl od úrokové míry, kterou každá banka či nebankovní finanční instituce uvádí různě (například měsíčně, ročně, ale i týdně) a která nezahrnuje […]

Ručitel

Ručitel je osoba, která se písemně zaváže převzít finanční závazek dlužníka, pokud není schopný splatit svůj dluh. Ručitelem se může stát kdokoli, kdo dosáhl 18 let, má čistý záznam v registru dlužníků a dobrou platební morálku, prochází totiž podobným řízením jako samotný žadatel o úvěr. Nemusí na sebe brát zodpovědnost za celý úvěr, ale pouze […]