Dokumenty

Prodloužená záruka

Co je předmětem pojištění?

Prodloužená záruka

Pojištění se vztahuje na poruchu věci zakoupené u internetového prodejce, způsobené vadou věci, která vznikla nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula zákonná lhůta za odpovědnost za vady nebo doba poskytnutá v záruce za jakost.

Ochrana při rozbití a krádeži

Ochrana při rozbití a krádeži

Pojištění se sjednává zejména pro případ pojistných nebezpečí:

  • pád
  • vniknutí kapaliny do elektronických částí pojištěné věci
  • mechanické poškození pojištěné věci (kromě poškození během přepravy od prodejce realizované prodejcem pověřeným dopravcem do domácnosti pojištěného)
  • vniknutí cizích předmětů do pojištěné věci
  • odcizení pojištěné věci, tedy ztráty v důsledku loupeže nebo krádeže vloupáním.

Pojistné plnění

Horní hranicí pojistného plnění na jednu a všechny pojistné události z jednotlivého pojištění prodloužené záruky je pojistná částka určená tzv. časovou cenou.

Časová cena je cena, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se tak, že se z původní kupní ceny věci, uvedené na dokladu o koupi od pojistníka, odečte 1% z kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení pojištěné věci.

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
O formě provedení pojistného plnění rozhoduje pojistitel nebo Samostatný likvidátor pojistných událostí. Možné formy pojistného plnění jsou: oprava věci nebo poskytnutí náhradní věci anebo plnění v penězích.

Další dokumenty

Pojistné plnění

Horní hranicí pojistného plnění na jednu a všechny pojistné události z jednotlivého pojištění prodloužené záruky je pojistná částka určená tzv. časovou cenou.

Časová cena je cena, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se tak, že se z původní kupní ceny věci, uvedené na dokladu o koupi od pojistníka, odečte 1% z kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení pojištěné věci.

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
O formě provedení pojistného plnění rozhoduje pojistitel nebo Samostatný likvidátor pojistných událostí. Možné formy pojistného plnění jsou: oprava věci nebo poskytnutí náhradní věci anebo plnění v penězích.

Další dokumenty